Music

Level – 1

 • Saralivarisha , Jandavarisha , Madhyasthayi Varisha,
 • Tharasthayi Varisha, Mandrasthayi Varisha, Dhattu Varisha
 • Alankaram
 • Geetham
 • Light songs, Bhajans, Devotional songs
Music

Level – 2

 • Thana Varnam,Pada Varnam
 • Short Krithis
 • Javali,Thillana
 • ”A” KaaramExcercises
 • Light Music,Bhajans,Devotional Songs,Film Songs
Music

Level – 3

 • AdvancedKrithis
 • Group Krithis [Navagraha/Pancharatna/Navavarana]
 • Padam, Syamasastri Swarajathis
 • Ragaalapana and KalpanaSwaras
 • ”A”karamExcersices
 • Carnatic Music Theory
Music

Level – 4

 • ManodharmaSangeetham, Ragam Thanam Pallavi
 • Carnatic Music Theory